โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษ

ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ได้กิจกรรมเพื่อให้นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  ได้ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

จัดอบรมที่ ตึกอุตสาหกรรม ห้องเรียนที่ 1 โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ สอนภาษาในเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยตรง มีทักษะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติงานในงนอุตสาหกรรม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเองน่ะจ๊ะ