งานวิจัย/บทความวิชาการ

59 entries « 1 of 6 »

Booklets

Pattarwan Kahawong

“The Development of PZN-based Relaxor for Multilayer Ceramic Capacitors (MLCCs)" ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) Booklet

2018.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang

การผลิตและศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ำมันผสมผักตบชวา Booklet

2014.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang

การพัฒนาเม็ดสีเขียวอ่อนจากโครเมียมออกไซด์ให้มีสมบัติสะท้อนรังสีอาทิตย์สำหรับวัสดุหลังคา Booklet

2013.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang

การพัฒนาสีน้ำตาลแกมเหลืองให้มีสมบัติสะท้อนรังสีอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงานและทดสอบสมรรถนะ Booklet

2012.

BibTeX

Presentations

Neramitr Chirakanphaisarn; Thadsanee Thongkanluang; Suwanna Metheepattarakul

Measurement and Analysis System of the Ankle Motion in Healthy Gait Evaluation with Data Classification, The second International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications, proceeding, Presentation

31.12.2015.

BibTeX

Neramitr Chirakanphaisarn; Thadsanee Thongkanluang; Yuwathida Chiwpreechar,

Heart Rate Measurement and Electrical Pulse Signal Analysis for Subjects Span of 20-80 Years, The second International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications, proceeding Presentation

31.12.2015.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang; Neramitr Chirakanphaisarn,

Performance of Light Green Pigment for Near-Infrared Reflection Presentation

31.12.2015.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang; Jantharat Wutisatwongkul; Prayoon Surin

Yellowish-Brown Pigment with High Near Infrared Reflective Presentation

31.12.2014.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang; Jantharat Wutisatwongkul; Neramitr Chirakanphaisarn; Artorn Pokaipisit,

Performance of Near-Infrared Reflective Tile Roofs Presentation

31.12.2013.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang; Neramitr Chirakanphaisarn; Pichet Limsuwan

Preparation of NIR Reflective Brown Pigment Presentation

31.12.2012.

BibTeX

59 entries « 1 of 6 »