งานวิจัย/บทความวิชาการ

59 entries « 2 of 6 »

Booklets

Nipas Leenatham; Praphaisi Suthat Na Ayutthaya; Chakphan Aramphongphan

การปรับปรุงค่าความต้านทานแรงดึงในกระบวนการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์โดยวิธีการออกแบบการทดลอง Booklet

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์., 2010.

BibTeX

Periodicals

pattarwan kahawong (Ed.)

Self-assembled Complexes of Horseradish Peroxidase with , (MNPs) Showing the Peroxidase Increase Activity Periodical

2012, visited: 15.02.2012.

Links | BibTeX

pattarwan kahawong (Ed.)

Activity Increase of Horseradish Peroxidase in the Presence of Magnetic Particles Periodical

2012.

BibTeX

Presentations

Thadsanee Thongkanluang; Treedej Kittiauchawal; Pichet Limsuwan

Preparation and Characterization of Cr2O3-TiO2-Al2O3-V2O5 Green Pigment Presentation

31.12.2011.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang; Pichet Limsuwan; Pattana Rakkwamsuk

Preparation and Application of High Near-Infrared Green Pigment for Ceramic Tile Roofs Presentation

31.12.2011.

BibTeX

Aduena Nido

กระบวนการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อมประเภทอาหารทะเล Presentation

31.12.2010.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang; Pichet Limsuwan; Pattana Rakkwamsuk

Preparation and Using of High Near-Infrared Reflective Green Pigments on Ceramic Glaze Presentation

31.12.2010.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang; Pichet Limsuwan; Pattana Rakkwamsuk

Preparation and Using of High Near-Infrared Reflective Green Pigments on Ceramic Glaze Presentation

31.12.2010.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang; Pichet Limsuwan; Pattana Rakkwamsuk

Energy Saving by High-Reflective Green Pigment for Cool Roof Presentation

31.12.2010.

BibTeX

Thadsanee Thongkanluang; Pichet Limsuwan; Pattana Rakkwamsuk

Near-Infrared Reflective Green Pigment on Ceramic Tile Roofs for Energy Saving Presentation

31.12.2010.

BibTeX

59 entries « 2 of 6 »